O Nas

Jesteśmy producentem wysokiej jakości detektorów oraz kart dozymetrycznych, opartych na metodzie termoluminescencyjnej. Nasze karty są zgodne ze standardowymi czytnikami gazowymi.

Głównym celem firmy Radcard jest produkcja światowej klasy dozymetrów przy zachowaniu atrakcyjnych i konkurencyjnych cen. Nasze produkty, oparte na badaniach i rozwoju zapoczątkowanych w latach 60-tych przez Tadeusza Niewiadomskiego, są wykorzystywane w ponad 40 krajach na całym świecie.

Firma Radcard uzyskała certyfikat zgodności z Normą ISO 9001:2015. Norma IEC 62387 dla detektorów TLD.

Nasze produkty

Detektory termoluminescencyjne

MTS-N (LiF:Mg,Ti)- Standardowy materiał LiF TLD

Fluorek litu jest powszechnie uznawany za doskonały materiał termoluminescencyjny do szerokich zastosowań dozymetrycznych. Wykazuje wysoką czułość do zastosowań ogólnych, odporność na warunki środowiskowe i równoważność tkankową.

Fluorek litu z domieszką magnezu i tytanu (LiF:Mg,Ti) jest produkowany przez naszą firmę według autorskiej metody. Produkowany jest w postaci pastylek o średnicy 4,5 mm (inne średnice na zamówienie) o dowolnej wymaganej grubości w zakresie 0,2 - 1,5 mm (standard 0,9 mm), pod nazwą MTS (Mg, Ti, spiekane), z dodatkowym symbolem przedstawiającym izotopową zawartość litu: MTS-N (skład naturalny ), MTS-6 (wzbogacony w 6Li), MTS-7 (wzbogacony w 7Li). Dostępny jest również w postaci proszku pod nazwami MT-N, MT-6 i MT-7. Wszystkie te materiały nadają się do wielokrotnego nieograniczonego użytku i wykazują podobne właściwości dozymetryczne, takie jak odpowiedź energetyczna na fotony, stabilność sygnału i wydajność TL. Bardzo ważną cechą naszych detektorów jest to, że są one wymienne z innymi dobrze znanymi luminoforami LiF:Mg,Ti i pastylkami powszechnie stosowanymi w wielu laboratoriach (np. TLD-100). Można je odczytać dowolnym typowym czytnikiem TL, zarówno z gorącym gazem (np. Alnor DOSACUS czy Harshaw 5500) jak i z grzaniem oporowym (np. Harshaw 3500, Toledo czy Solaro).

Dzięki temu nasze pastylki MTS-N, MTS-6 i MTS-7 mogą z łatwością zastąpić materiały innych producentów we wszystkich przypadkach, gdy kluczowe są ich zalety, takie jak wyższa czułość i niższa cena.


MCP-N (LiF:Mg,Cu,P)- Ultraczuły materiał do ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii środowiskowej

Pastylki termoluminescencyjne typu MCP o ultrawysokiej czułości to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem. Stanowią one ważne uzupełniające narzędzie dozymetryczne w stosunku do standardowych pastylek typu LiF:Mg,Ti (MTS-N), zwłaszcza do pomiarów niskich dawek i nie mają sobie równych w zakresie poniżej kilkudziesięciu µGy. Charakteryzując się niskim, stabilnym odczytem zerowym z progiem detekcji wynoszącym 50 nGy (200 razy lepszym niż standardowe LiF:Mg,Ti), są 30 razy bardziej czułe na dawki promieniowania gamma.

Nasze detektory o ultrawysokiej czułości typu MCP to okrągłe pastylki o średnicy 4,5 mm i dowolnej wymaganej grubości w zakresie 0,3 - 1,5 mm (standardowo 0,9 mm).

Detektory składające się w 100% z luminoforu LiF:Mg,Cu,P TL produkowane są pod nazwą MCP (Mg, Cu, P), z dodatkowym symbolem oznaczającym izotopową zawartość litu: MCP-N (skład naturalny), MCP-6 (wzbogacony w 6Li ), MCP-7 (wzbogacony w 7Li). Doskonałe właściwości dozymetryczne luminoforu są wzmocnione przez naszą oryginalną, dokładnie przetestowaną i kontrolowaną procedurę spiekania. Luminofor jest również dostępny w postaci proszku.

Detektory MCP są dość wrażliwe na obróbkę termiczną, co sprawia, że ważne jest stosowanie pieca do wygrzewania o dobrej stabilności temperaturowej. Niezwykle wysoka czułość detektorów MCP otwiera nowe możliwości w badaniu bardzo małych dawek, np. zmienności tła naturalnego w ciągu doby czy monitorowania dawek osób krótko przebywających w instalacjach jądrowych. Przy pomiarach dawek poniżej 1 µGy należy brać pod uwagę naturalne tło gamma.


MCP-Ns- Detektor z cienką warstwą aktywną , najlepsze rozwiązanie do dozymetrii kończyn

Opracowane w Krakowie i produkowane wyłącznie w naszej firmie cienkowarstwowe dawkomierze MCP-Ns (LiF:Mg,Cu,P) TL przeznaczone do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp (0,07) w polach słabo przenikliwego promieniowania [1-3]. Detektory cechuje:

 • Płaska odpowiedź energetyczna dla promieni rentgenowskich i dla promieni beta
 • Wysoka czułość pozwalająca na wiarygodny pomiar dawek w zakresie microgray
 • Dobra powtarzalność i stabilność mechaniczna

Detektory mają postać okrągłych pastylek o średnicy 4,5 mm. Każda pastylka składa się z dwóch warstw: cienkiej części czułej na promieniowanie, połączonej z grubym podłożem wykonanym z nieaktywowanego LiF, do którego dodano 2% grafitu w celu stłumienia luminescencji. Efektywna grubość warstwy czułej wynosi około 8,5 mg cm2. Całkowita grubość pastylki wynosi od 0,5 mm do 0,9 mm w zależności od wymagań klienta.

1. Burgkhardt B., Piesch E., Bilski P., Budzanowski M. and Olko P.
Properties of New Thin Sandwich Detectors for Beta and Neutron Dosimetry . Proc. FS IRPA Jahrestagung, Karlsruhe 1994 (in German)
2. Bilski P., Olko P., Burgkhardt B. and Piesch E.
Ultra-Thin LiF:Mg,Cu,P Detectors for Beta Dosimetry. Radiat.Meas. 24 439-443 (1995).
3. Bilski P., Budzanowski M., Olko P. and Christensen P.
Properties of Different Thin-Layer LiF:Mg,Cu,P TL Detectors for Beta Dosimetry. Radiat.Prot.Dosim. 66 101-104 (1996).

Szczegółowe specyfikacje detektorów można znaleźć w dziale DO POBRANIA

Oprócz oferowania opisanych powyżej standardowych detektorów jesteśmy gotowi spełnić wszelkie specjalne wymagania naszych Klientów dotyczące wielkości pastylki (wyprodukowano detektory o średnicy od 1 mm do 15 mm), składu materiałowego, wielkości ziarna proszku itp.

Detektory termoluminescencyjne

Karty dozymetryczne

Karty dozymetryczne

Nasze karty TLD stanowią obok czytników podstawową część systemów dozymetrycznych. Każda karta może zawierać od jednego do czterech detektorów TLD zamkniętych w aluminiowej kasetce. Klient może zaprojektować konfigurację karty, decydując o niemal każdym jej parametrze:

 • Pozycja detektorów w karcie
 • Typ detektorów (LiF:Mg,Ti lub LiF:Mg,Cu,P)
 • Skład izotopowy litu w detektorze (skład naturalny albo materiał domieszkowany w 6Li lub 7Li)
 • Kształt detektorów (okrągłe lub kwadratowe)
 • Grubość detektorów (od 0,2 mm; standardowo 0.38 mm) i ich wielkość (standardowo 3,6 mm dla detektorów okrągłych oraz 3,2 x 3,2 mm dla detektorów kwadratowych)
 • Kolor karty

Dozymetr Eye-D™

Najlepsze rozwiązanie do monitorowania dawek HP(3).

Prosty, precyzyjny, niezawodny, dostosowany do Twoich potrzeb. Poniżej obszary zastosowania:

 • Radiologia interwencyjna
 • Medycyna nuklearna
 • Diagnostyka medyczna
 • Przemysł jądrowy
Dozymetr eye-d

DO POBRANIA

Zapoznaj się z naszymi materiałami reklamowymi

Zawierają one dokładną specyfikację naszych produktów

Ulotka Radcard Ulotka Eye-D Specyfikacje detektorów TLD

Napisz do Nas

ODPISZEMY JAK SZYBKO TO MOŻLIWE

Sukces! Twoja wiadomość została wysłana.
Błąd! Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd.